Zapraszamy przyszłych zerówkowiczów i pierwszoklasistów - rekrutacja trwa!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

VII Wojewódzki Konkurs Prozy dla Uczniów kl. VII i VIII Szkoły Podstawowej

VII Wojewódzki Konkurs Prozy dla Uczniów kl. VII i VIII Szkoły Podstawowej

REGULAMIN

VII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PROZY

DLA UCZNIÓW kl. VII i VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I etap szkolny (eliminacje przeprowadzają szkolne komisje konkursowe);

II etap międzyszkolny/powiatowy (przeprowadza półfinałowa komisja konkursowa w SP 48) przysłanie filmu z nagraną recytacją fragmentu prozy (dowolność w wyborze), w załącznikach przesyłamy samouczek umieszczania filmu na platformie You Tube);

III etap wojewódzki (przeprowadza finałowa komisja konkursowa w SP 48) recytacja fragmentu prozy w SP 48.

 1. Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Józefa Hallera w Gdańsku.

 1. Miejsce

 Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 48 w Gdańsku, ul. Burzyńskiego 10

 • Termin II etapu konkursu - 22 stycznia 2022 r.
 1. Termin III etapu konkursu - 5 lutego 2022 r., godz. 10.00 (udział w finale 8 uczniów)
 2. Cele konkursu:
 • zwiększenie zainteresowania wartościową literaturą wśród uczniów,
 • umożliwienie autoprezentacji uzdolnionym uczniom,
 • upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży,
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych.
 1. Warunki uczestnictwa:
 • do konkursu może przystąpić trzech uczniów z jednej szkoły, wytypowanych w drodze eliminacji szkolnych,
 • należ wybrać interesujący fragment prozy z literatury pięknej do recytacji, nagrać film recytującego ucznia oraz umieścić go na platformie You Tube - SP48GDA,
 • czas występu nie może przekroczyć 4 minut,
 • uczestnicy, którzy brali udział we wcześniejszych edycjach konkursu, prezentują nowe teksty,

warunkiem przystąpienia do II i III etapu konkursu jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA
i przysłanie jej wyłącznie drogą elektroniczną e-mailem do organizatora: Beaty Krefty biblioteka.sp48.gda@gmail.com   tel.: (58) 346-96-48 wew. 44. Koniecznie z dopiskiem „VII Konkurs Prozy” Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone informacją zwrotną (w przypadku jej braku konieczny jest kontakt z organizatorką).

 • Termin zgłoszenia uczestników do 01.2022 r.
 • Kryteria oceny:
 • interpretacja tekstu (zalecamy oszczędność gestu),
 • dobór repertuaru,
 • kultura słowa (poprawność językowa, dykcja, tempo, intonacja),
 • opanowanie pamięciowe tekstu (można skracać fragment, skreślając niepotrzebne wersy),
 • jakość nakręconego filmu,
 • ogólny wyraz artystyczny.
 • Nagrody:
 • zostaną przyznane trzy miejsca,
 • wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie otrzymają dyplomy za udział w konkursie,
 • ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu konkursu 5 lutego.
 1. Postanowienia końcowe:
 • jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród (przyznanie nagród ex aequo),
 • postanowienia jury są ostateczne,
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i video przez organizatorów gali wręczenia nagród oraz ich publikację i emisję w dowolnych mediach. Zgoda dotyczy także publikacji pracy konkursowej.

 

 

 

Szczegółowe informacje możecie uzyskać u nauczycieli j. polskiego

Data dodania: 2021-11-09 16:05:37
Data edycji: 2021-11-09 16:14:23
Ilość wyświetleń: 573
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej