Zapraszamy na Rodzinny Festyn Sportowy - czwartek 21 września w godzinach 15:30-17:30. Do zobaczenia!

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

VII Wojewódzki Konkurs Prozy dla Uczniów kl. VII i VIII Szkoły Podstawowej

VII Wojewódzki Konkurs Prozy dla Uczniów kl. VII i VIII Szkoły Podstawowej

REGULAMIN

VII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PROZY

DLA UCZNIÓW kl. VII i VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I etap szkolny (eliminacje przeprowadzają szkolne komisje konkursowe);

II etap międzyszkolny/powiatowy (przeprowadza półfinałowa komisja konkursowa w SP 48) przysłanie filmu z nagraną recytacją fragmentu prozy (dowolność w wyborze), w załącznikach przesyłamy samouczek umieszczania filmu na platformie You Tube);

III etap wojewódzki (przeprowadza finałowa komisja konkursowa w SP 48) recytacja fragmentu prozy w SP 48.

 1. Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Józefa Hallera w Gdańsku.

 1. Miejsce

 Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 48 w Gdańsku, ul. Burzyńskiego 10

 • Termin II etapu konkursu - 22 stycznia 2022 r.
 1. Termin III etapu konkursu - 5 lutego 2022 r., godz. 10.00 (udział w finale 8 uczniów)
 2. Cele konkursu:
 • zwiększenie zainteresowania wartościową literaturą wśród uczniów,
 • umożliwienie autoprezentacji uzdolnionym uczniom,
 • upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży,
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych.
 1. Warunki uczestnictwa:
 • do konkursu może przystąpić trzech uczniów z jednej szkoły, wytypowanych w drodze eliminacji szkolnych,
 • należ wybrać interesujący fragment prozy z literatury pięknej do recytacji, nagrać film recytującego ucznia oraz umieścić go na platformie You Tube - SP48GDA,
 • czas występu nie może przekroczyć 4 minut,
 • uczestnicy, którzy brali udział we wcześniejszych edycjach konkursu, prezentują nowe teksty,

warunkiem przystąpienia do II i III etapu konkursu jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA
i przysłanie jej wyłącznie drogą elektroniczną e-mailem do organizatora: Beaty Krefty biblioteka.sp48.gda@gmail.com   tel.: (58) 346-96-48 wew. 44. Koniecznie z dopiskiem „VII Konkurs Prozy” Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone informacją zwrotną (w przypadku jej braku konieczny jest kontakt z organizatorką).

 • Termin zgłoszenia uczestników do 01.2022 r.
 • Kryteria oceny:
 • interpretacja tekstu (zalecamy oszczędność gestu),
 • dobór repertuaru,
 • kultura słowa (poprawność językowa, dykcja, tempo, intonacja),
 • opanowanie pamięciowe tekstu (można skracać fragment, skreślając niepotrzebne wersy),
 • jakość nakręconego filmu,
 • ogólny wyraz artystyczny.
 • Nagrody:
 • zostaną przyznane trzy miejsca,
 • wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie otrzymają dyplomy za udział w konkursie,
 • ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu konkursu 5 lutego.
 1. Postanowienia końcowe:
 • jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród (przyznanie nagród ex aequo),
 • postanowienia jury są ostateczne,
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i video przez organizatorów gali wręczenia nagród oraz ich publikację i emisję w dowolnych mediach. Zgoda dotyczy także publikacji pracy konkursowej.

 

 

 

Szczegółowe informacje możecie uzyskać u nauczycieli j. polskiego

Data dodania: 2021-11-09 16:05:37
Data edycji: 2021-11-09 16:14:23
Ilość wyświetleń: 403
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook