Zapraszamy na Rodzinny Festyn Sportowy - czwartek 21 września w godzinach 15:30-17:30. Do zobaczenia!

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wizja i misja szkoły

Wizja szkoły

Wizja to wyobrażenie tego, jak szkoła będzie funkcjonować za kilka lat. Określenie wizji rozwoju szkoły ułatwia wprowadzenie pożądanych zmian. Wizja SP 13 opiera się na jej funkcjonowaniu jako placówki przyjaznej uczniom, otwartej na inicjatywy nauczycieli, uczniów i rodziców oraz szkoły kreatywnej. Celem przedsięwzięć jest podnoszenie jakości funkcjonowania i pracy szkoły, optymalizacja warunków nauki i pracy w ramach istniejących możliwości lokalowych, organizacyjnych i finansowych.

 

Misja szkoły

Jesteśmy szkołą bezpieczną, otwartą, przyjazną dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Dzięki wspólnej pracy nasz absolwent zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i wśród dorosłych. Celem szkoły są działania nakierowane na to, aby:

 • nasi uczniowie byli dobrze przygotowani do dalszej nauki i życia w zmieniającym się świecie,
 • rodzice darzyli szkołę zaufaniem,
 • pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy,
 • szkoła cieszyła się uznaniem środowiska.

 

Sylwetka absolwenta

Nauczyciele, uczniowie i rodzice w drodze współpracy dążą do tego, aby nasz absolwent:

 • zdobywał jak najlepsze wyniki w nauce w każdym etapie edukacyjnym,
 • posiadał umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu,
 • okazywał szacunek i życzliwość wszystkim ludziom,
 • utożsamiał się ze swoim miastem, regionem, ojczyzną oraz szanował tradycje regionalne i narodowe,
 • miał poczucie przynależności do Europy, posiadał podstawową wiedzę o integracji europejskiej,
 • dbał o bezpieczeństwo swoje i innych,
 • był przygotowany do odbioru podstawowych form kultury,
 • rozwijał zainteresowania otaczającym go światem,
 • żył w zgodzie z zasadami ekologii,
 • potrafił wybrać bezpieczną i zdrową drogę swojego rozwoju,
 • charakteryzował się wrażliwością, dociekliwością i uporem w dążeniu do celu,
 • potrafił dokonać rzetelnej samooceny,
 • znał języki obce,
 • sprawnie posługiwał się technologią informacyjną.
 
Data dodania: 2020-10-27 22:30:11
Data edycji: 2020-10-28 19:09:03
Ilość wyświetleń: 1919
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook