Piątek, 21 czerwca - zakończenie roku szkolnego. Godzina 9:00 klasy VIII. Godzina 10:30 klasy I-VII.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest od godz. 7.00 do 17.00.

B L O G     Ś W I E T L I C Y
 
Jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. Programowe działania świetlicy to:
  • realizacja zadań wynikających z planu pracy opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej szkoły
  • kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie, poprawnego zachowania się i wzajemnej życzliwości
  • troska o psychiczne i fizyczne zdrowie dziecka, wspieranie, integrowanie działań szkoły i domu w zakresie kształtowania postaw
  • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i twórczych zamiłowań (poprzez organizowanie zajęć: dydaktycznych, plastycznych, czytelniczych, ruchowych, wyciszająco- relaksacyjnych, umuzykalniających)
  • kształtowanie postaw prospołecznych, uczenie rozwiązywania konfliktów poprzez komunikację i zachowania asertywne
  • uczenie umiejętności pracy w grupie, samooceny wyrażania własnych potrzeb, poprawiania złych nawyków
  • wdrażanie do przestrzegania przyjętych zasad i norm
  • rozwijanie zamiłowania do czytelnictwa
  • kształtowanie nawyków higienicznych

 

 

Data dodania: 2020-11-14 21:09:05
Data edycji: 2021-10-24 14:01:25
Ilość wyświetleń: 4023
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej