Zapraszamy na Rodzinny Festyn Sportowy - czwartek 21 września w godzinach 15:30-17:30. Do zobaczenia!

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest od godz. 7.00 do 17.00.

B L O G     Ś W I E T L I C Y
 
Jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. Programowe działania świetlicy to:
  • realizacja zadań wynikających z planu pracy opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej szkoły
  • kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie, poprawnego zachowania się i wzajemnej życzliwości
  • troska o psychiczne i fizyczne zdrowie dziecka, wspieranie, integrowanie działań szkoły i domu w zakresie kształtowania postaw
  • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i twórczych zamiłowań (poprzez organizowanie zajęć: dydaktycznych, plastycznych, czytelniczych, ruchowych, wyciszająco- relaksacyjnych, umuzykalniających)
  • kształtowanie postaw prospołecznych, uczenie rozwiązywania konfliktów poprzez komunikację i zachowania asertywne
  • uczenie umiejętności pracy w grupie, samooceny wyrażania własnych potrzeb, poprawiania złych nawyków
  • wdrażanie do przestrzegania przyjętych zasad i norm
  • rozwijanie zamiłowania do czytelnictwa
  • kształtowanie nawyków higienicznych

 

 

Data dodania: 2020-11-14 21:09:05
Data edycji: 2021-10-24 14:01:25
Ilość wyświetleń: 3115
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook