Zapraszamy przyszłych zerówkowiczów i pierwszoklasistów - rekrutacja trwa!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Harmonogram

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych, klas wyższych, niż klasa
I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych,
prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia rozpocznie się 4 marca 2024 r., zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, ustalonymi w  załączniku nr 2 do Zarządzeniu Nr 7252/24/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2024 r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

  1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły lub oddziału sportowego szkoły podstawowej, oddziału mistrzostwa sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
 
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 4 marca
do 26 kwietnia 2024 r.
do godz. 15.00

od 3 czerwca

do 10 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

  2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej


Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych

 

 

od 8 maja
do 15 maja 2024 r.
 


od 11 czerwca

do 12 czerwca 2024 r.

 3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

20 maja 2024 r.
o godz. 12.00

13 czerwca 2024 r.

o godz. 12.00

 4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
z wyłączeniem kandydatów
do oddziałów dwujęzycznych
 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
do oddziałów dwujęzycznych

 

 

22 maja 2024 r.

o godz. 12.00

       


17 czerwca 2024 r.

o godz. 12.00

 

 5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 27 maja 2024 r.

do 21 czerwca 2024 r.

 6

Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z wyłączeniem kandydatów
do oddziałów dwujęzycznych
 
Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych

28 maja 2024 r.
o godz. 12.00


24 czerwca 2024 r.

o godz. 12.00

 

 7

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami,

x

29 sierpnia 2024 r.

o godz. 12.00

 

 

Data dodania: 2024-03-07 18:22:06
Data edycji: 2024-03-07 18:24:13
Ilość wyświetleń: 220
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej