Zapraszamy przyszłych zerówkowiczów i pierwszoklasistów - rekrutacja trwa!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Ogłoszenie dotyczące zmiany korzystania z posiłków w SP13 w Gdyni

Ogłoszenie dotyczące zmiany korzystania z posiłków w SP13 w Gdyni

Od września w naszej Szkole wprowadzamy  usprawnienie procesu wydawania posiłków w stołówce.

Wykorzystywane będą w tym celu, dla każdego ucznia karty zbliżeniowe RFID. Dzięki temu, na weryfikację 1 osoby wystarczy  zaledwie 1 s.

Płatności za obiady będą automatycznie księgowane w programie do rozliczania obiadów.

Rodzice będą mieli dostęp online do konta żywienia w stołówce (bez konieczności instalacji aplikacji):

  • na jednym koncie dowolna liczba dzieci
  • możliwość korzystania z dowolnego urządzenia
  • możliwość samodzielnego deklarowania posiłków
  • możliwość samodzielnego odwoływania posiłków
  • wgląd do historii należności i wpłat
  • dostęp do bieżącego salda
  • dostęp do historii i wartości odpisów
  • płatności online PayByNet (rejestrowane automatycznie na koncie użytkownika stołówki)

 

 

 

 

WYMAGAĆ TO BĘDZIE JEDNAK ZACHOWANIA TERMINOWOŚCI OPŁAT –  DZIECI, KTÓRE NIE BĘDĄ MIAŁY OPŁACONYCH POSIŁKÓW W WYZNACZONYCH DNIACH, NIE BĘDĄ MIAŁY MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI W DANYM MIESIĄCU.

 

W dniach 4, 5, i 6 września zbieramy deklaracje obiadowe oraz opłaty za obiady. Obiady w stołówce wydawane będą od 7 września b.r.

Jednocześnie informujemy, że termin opłat za obiady za m-c październik wyznaczony jest na 27, 28, 29 września (wszystkie terminy opłat w kolejnych miesiącach wyznaczone będą na 3 ostatnie robocze dni miesiąca poprzedzającego).

 

Jak działa eStołówka?

Krok 1. Rodzic/Opiekun prawny loguje się do Panelu Rodzica i zamawia posiłki dla dziecka (w wyznaczonym terminie na cały kolejny miesiąc).  

Krok 2. Po wybraniu odpowiednich posiłków za pomocą szybkich płatności internetowych (bezpośrednio w Panelu Rodzica) dokonuje płatności za zamówione posiłki. 

Krok 3. Każdorazowe wejście ucznia do szkolnej stołówki odnotowywane jest w systemie i tożsame jest z odebraniem posiłku. Służy do tego karta obiadowa, którą otrzymają uczniowie korzystający ze stołówki.  

Krok 4. W przypadku nieobecności dziecka Rodzic/Opiekun prawny ma możliwość samodzielnie odwołać posiłek w Panelu Rodzica. Kwota za ten posiłek zostanie odjęta w należności za kolejny miesiąc. 

 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące systemu eStołówka w SP13.

Czy Rodzice ponoszą koszty wdrożenia systemu eStołówka w szkole?

Nie. Koszty licencji (aplikacji eStołówka oraz Panelu Rodzica) oraz niezbędnego sprzętu pokryte są z funduszy szkoły. Rodzice ponoszą jedynie jednorazowy koszt wyrobienia karty obiadowej oraz opłatę transakcyjną pośrednika płatności PayByNet w wysokości 59 groszy za przelew (jeden w miesiącu).

Co w sytuacji, gdy dziecko zgubi kartę obiadową?

Rodzic/Opiekun prawny musi zgłosić intendentowi fakt zgubienia przez dziecko karty obiadowej (drogą mailową). Konieczne będzie zamówienie nowej karty – koszt karty oraz procedura wpłaty zostanie każdorazowo podana zainteresowanemu Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu przez intendenta. Na czas wyrobienia nowej karty uczeń otrzyma kartę zastępczą (karta ta jest własnością szkoły).  

Czy istnieje możliwość wpłaty za obiady bezpośrednio na konto?

Z dniem 1 września 2023 jedyną formą przyjmowania płatności za obiady jest system szybkich przelewów internetowych w Panelu Rodzica aplikacji eStołówka. Nie będzie możliwości dokonywania opłat za obiady na innych warunkach. 

W jakim terminie należy zamawiać posiłki?

Posiłki na cały miesiąc zamawiać będzie można w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego. Stosowna informacja pojawiać się będzie w przedsionku szkoły oraz na stronie internetowej i profilu Facebook szkoły. System eStołówka będzie również wysyłał przypomnienie wszystkim użytkownikom, że włączona została funkcja zamawiania posiłków na kolejny miesiąc. 

Czy można dokupić posiłki w trakcie miesiąca?

Nie. Posiłki można zamawiać tylko w wyznaczonym terminie (ostatni tydzień miesiąca poprzedzającego). Brak zamówienia posiłków (oraz dokonania płatności) uniemożliwi dziecku korzystanie ze stołówki w danym miesiącu. Nie ma możliwości zmiany terminu dla pojedynczych osób. 

Czy jeśli Rodzic/Opiekun prawny zapomni zamówić posiłki, może dokonać tego po wyznaczonym terminie?

Nie. System nie pozwoli na zamawianie posiłków. Uczeń nie będzie mógł w danym miesiącu korzystać ze stołówki szkolnej.  

Co z posiłkami dla osób, które zapisują się do szkoły w trakcie roku szkolnego?

Możliwość korzystania ze stołówki szkolnej następuje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po przyjęciu dziecka do szkoły

Co w sytuacji, gdy dziecko rozchoruje się i nie przyjdzie do szkoły?

Każdy Rodzic/Opiekun prawny będzie miał możliwość odwołania zakupionego posiłku wyłącznie bezpośrednio w Panelu Rodzica. Posiłki można odwoływać z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 12.00 (np. posiłek piątkowy można odwołać do czwartku do godz. 12.00). Posiłek poniedziałkowy można odwołać jedynie do piątku do godz. 12.00. Wyjątkiem będzie grudzień, w którym rezygnacji z posiłków dokonywać będzie można jedynie do ok. 10 grudnia (w związku z koniecznością zamknięcia roku budżetowego szkoły). Od 1 września 2023 nie będą przyjmowane rezygnacje z posiłków dokonywane telefonicznie lub mailowo.  

Co w przypadku, gdy uczniowie wychodzą na wycieczkę?

W przypadku organizowanych przez szkołę wyjść/wycieczek informację o odwołaniu obiadu przekazywać będzie wychowawca lub organizator wyjścia (nie ma wówczas potrzeby dokonywania odwołania w systemie). 

 

 

Data dodania: 2023-08-29 10:35:10
Data edycji: 2023-09-04 06:58:58
Ilość wyświetleń: 1071
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej