Piątek, 21 czerwca - zakończenie roku szkolnego. Godzina 9:00 klasy VIII. Godzina 10:30 klasy I-VII.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

II Szkolny konkurs informatyczny „MORSKI PROJEKT”

II Szkolny konkurs informatyczny „MORSKI PROJEKT”

 

 

II Szkolny konkurs informatyczny „MORSKI PROJEKT”

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

 

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych,
 • przygotowanie uczniów do lepszego planowania swojego rozwoju naukowego i zawodowego,
 • wykorzystanie programów komputerowych do kształtowania uwagi i spostrzegawczości,
 • zaznajomienie się z rolą, jaką odgrywa gospodarka morska dla miasta Gdyni.

Założenia organizacyjne

 1. Informacje o konkursie oraz Regulamin konkursu są publikowane na stronie internetowej organizatora - Szkoły Podstawowej Nr 13 w Gdyni - sp13gdynia.pl.
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 4-6 .
 3. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest zgłoszenie przez ucznia do organizatora chęci uczestnictwa w nim.

Przedmiot konkursu

 1. Zadaniem uczestnika jest wykonanie ilustracji statku lub żaglówki w dowolnym programie komputerowym i wydrukowanie jej w formacie A4.
 2. Każda osoba wykonuje jedną pracę.
 3. Prace konkursowe muszą być pracami oryginalnymi, nigdy wcześniej niepublikowanymi i niebędącymi przedmiotem innego konkursu.

 

Warunki techniczne

 

 1. Do pracy uczestnik dołącza karteczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą.

 

Zgłaszanie prac konkursowych

 

 1. Prace konkursowe należy dostarczyć przewodniczącej zespołu organizującego konkurs – pani Jolancie Matulewicz.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac.
 3. Zdjęcia wybranych prac konkursowych będą publikowane na stronie internetowej organizatora konkursu.

 

 1. Prace konkursowe lub ich zdjęcia mogą być wykorzystane do celów promocyjnych przez sponsora konkursu – Port Gdynia.
 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

 

Terminarz konkursu

 

 1. Prace konkursowe będą przyjmowane do 31 maja 2022 r.

 

Ocena prac konkursowych

 

 1. Oceny prac dokona powołana przez organizatora Komisja konkursowa.
 2. Szczegółowy skład Komisji konkursowej zostanie podany w komunikacie podczas ogłaszania wyników Konkursu.
 3. Zadaniem Komisji konkursowej jest ocena konkursowych prac oraz wyłonienie spośród uczestników zwycięzców konkursu oraz laureatów drugiego i trzeciego miejsca, a także osób wyróżnionych.
 4. Przy ocenie prac konkursowych, Komisja weźmie pod uwagę:
 • zgodność z tematem,
 • oryginalność i walory estetyczne,
 • jakość i wkład pracy uczestników.
 1. Werdykt Jury jest ostateczny.

 

Nagrody

 

 1. Organizator przyzna nagrody rzeczowe oraz dyplomy każdemu uczniowi który wziął udział w konkursie.
 2. Sponsorem wszystkich nagród jest Port Gdynia.
 3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 3 czerwca 2022 r., w trakcie festynu zorganizowanego przy Szkole Podstawowej nr 13, ul. Halicka 8, 81-506 Gdynia.

 

Prawa autorskie

 

 1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności pracy konkursowej.

 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie konkursu decyduje organizator. Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie.
 2. Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować bezpośrednio lub w formie pisemnej, na adres email organizatora: sp13gdynia.pl, wpisując w tytule: „II Szkolny konkurs informatyczny „MORSKI PROJEKT ”.
Data dodania: 2022-05-13 18:26:12
Data edycji: 2022-05-13 18:29:48
Ilość wyświetleń: 577
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej