Wizja i misja SP 13

Szkoła bezpieczna i przyjazna - nastawioną na wszechstronny rozwój dziecka

Jesteśmy szkołą bezpieczną, otwartą, przyjazną dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Dzięki wspólnej pracy nasz absolwent zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i wśród dorosłych.