Wizja i misja SP 13

Szkoła bezpieczna i przyjazna - nastawioną na wszechstronny rozwój dziecka

Jesteśmy szkołą bezpieczną, otwartą, przyjazną dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Dzięki wspólnej pracy nasz absolwent zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i wśród dorosłych.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,
w bieżącym roku szkolnym – ze względu na sytuację epidemiczną – zwrot podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej odbędzie się wg następującego harmonogramu:  


przypominamy, że

- 11 i 12  czerwca 2020 r. (czwartek - BOŻE CIAŁO i piątek) – są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, 

- 12 czerwca (piątek) – opiekę sprawuje świetlica w godz. 7.00 – 17.00,

Szanowni Państwo,

- od poniedziałku 25 maja:

  • odbywać się będą konsultacje dla uczniów klas 8 (wg harmonogramu)
  • dla uczniów klas 1-3 prowadzone będą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych ,

- od poniedziałku 1 czerwca rozpoczną się konsultacje dla uczniów klas 4-7 (wg harmonogramów zamieszczonych na dysku),

- od 16 do 18 czerwca przewidziano przeprowadzenie egzaminów dla ósmoklasistów.