"Z kotem Lucjuszem na tropie Trzynastki. Odkrywamy tejemnice", czyli Dzień Otwarty Szkoły - środa 6 marca, 16:00-18:00 - serdecznie zapraszamy!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Wychowanie do życia w rodzinie

Zajęcia odbywają się  w jednym, wybranym okresie nauki: w I lub II semestrze danego roku szkolnego. Uczniowie realizują w tym okresie zaplanowane wymagania edukacyjne, zgodne z Podstawą programową WDŻ z dn. 14.02.2017r. i Programem nauczania wychowania do życia w rodzinie dla szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości” autorstwa Teresy Król. Na realizację zajęć w klasach 4-8 przeznaczonych jest 14 godzin, w tym: 9 spotkań wspólnych i 5 z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

Podczas zajęć uczniowie korzystają m.in. z zeszytów ćwiczeń: "Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkoły podstawowej" pod redakcją Teresy Król, Wydawnictwo Rubikon, prezentacji multimedialnych, filmów edukacyjnych, kart pracy. Propozycje tematów do realizacji nie są obligatoryjne. Nauczyciel, znając uczniów i ich oczekiwania, sam może zdecydować o doborze zagadnień omawianych w grupie lub osobno z dziewczętami i z chłopcami.

Specyfika zajęć wychowania do życia w rodzinie polega na swobodzie wypowiadania się uczniów, wyrażania opinii i poglądów, zajmowania określonych stanowisk, zaangażowaniu emocjonalnym. Zajęcia nie podlegają szkolnej ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani też na ukończenie szkoły. Uczestnicy zajęć mogą otrzymywać gratyfikację - pochwały (wyrażone ustnie lub pisemnie) za: pracę na lekcji, zaangażowanie, pomysłowość, wyszukiwanie i porządkowanie informacji, wnioskowanie, współpracę w grupie, komunikowanie się, atmosferę pracy, pracę dodatkową. Warunkiem zaliczenia zajęć jest uczestnictwo ucznia w zajęciach. Uczeń otrzymuje informację/zapis w dokumentacji nauczania: uczestniczył/-a w zajęciach.

"Wędrując ku dorosłości" to seria programów nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w naszej szkole. Zachęcamy do zapoznania się. Więcej wiadomości na stronie internetowej  https://www.wdz.edu.pl/.

Data dodania: 2023-08-30 18:34:17
Data edycji: 2023-08-30 20:56:39
Ilość wyświetleń: 562
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej