Życzymy uśmiechniętych, bezpiecznych i słonecznych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Wychowanie do życia w rodzinie

Zajęcia odbywają się  w jednym, wybranym okresie nauki: w I lub II semestrze danego roku szkolnego. Uczniowie realizują w tym okresie zaplanowane wymagania edukacyjne, zgodne z Podstawą programową WDŻ z dn. 14.02.2017r. i Programem nauczania wychowania do życia w rodzinie dla szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości” autorstwa Teresy Król. Na realizację zajęć w klasach 4-8 przeznaczonych jest 14 godzin, w tym: 9 spotkań wspólnych i 5 z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

Podczas zajęć uczniowie korzystają m.in. z zeszytów ćwiczeń: "Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkoły podstawowej" pod redakcją Teresy Król, Wydawnictwo Rubikon, prezentacji multimedialnych, filmów edukacyjnych, kart pracy. Propozycje tematów do realizacji nie są obligatoryjne. Nauczyciel, znając uczniów i ich oczekiwania, sam może zdecydować o doborze zagadnień omawianych w grupie lub osobno z dziewczętami i z chłopcami.

Specyfika zajęć wychowania do życia w rodzinie polega na swobodzie wypowiadania się uczniów, wyrażania opinii i poglądów, zajmowania określonych stanowisk, zaangażowaniu emocjonalnym. Zajęcia nie podlegają szkolnej ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani też na ukończenie szkoły. Uczestnicy zajęć mogą otrzymywać gratyfikację - pochwały (wyrażone ustnie lub pisemnie) za: pracę na lekcji, zaangażowanie, pomysłowość, wyszukiwanie i porządkowanie informacji, wnioskowanie, współpracę w grupie, komunikowanie się, atmosferę pracy, pracę dodatkową. Warunkiem zaliczenia zajęć jest uczestnictwo ucznia w zajęciach. Uczeń otrzymuje informację/zapis w dokumentacji nauczania: uczestniczył/-a w zajęciach.

"Wędrując ku dorosłości" to seria programów nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w naszej szkole. Zachęcamy do zapoznania się. Więcej wiadomości na stronie internetowej  https://www.wdz.edu.pl/.

Data dodania: 2023-08-30 18:34:17
Data edycji: 2023-08-30 20:56:39
Ilość wyświetleń: 773
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej