Zwiedzanie siedziby Sądu Rejonowego Gdyni przez uczniów klas 8.

22 listopada 2019 r.

22 listopada 2019r. klasy ósme wraz z wychowawcami zwiedziły siedzibę Sądu Rejonowego Gdyni, poznały pracę sędziego i prawników oraz uczestniczyły w rozprawie sądowej dotyczącej egzekwowania alimentów na małoletniego.