Zebrania z rodzicami

2019/20201.

01-18.09.2020

Zebranie z rodzicami OP i klasy 1-8. Wybór Trójek Klasowych.

2.

23.11.2020

Konsultacje indywidualne.

3.

14.12.2020

Zebranie z rodzicami (propozycje ocen).

4.

25.01.2021

WYWIADÓWKI.

5.

22.03.2021

Konsultacje indywidualne.

6.

10.05.2021

Zebranie z rodzicami (propozycje ocen).