Zajęcia pozalekcyjne (płatne)

Szermierka:Gimnastyka artystyczna:Gitara: