Zajęcia pozalekcyjne (płatne)

Szermierka:



Gimnastyka artystyczna:



Gitara: