Warsztaty w Gdyńskim Centrum Filmowym

30 października 2019 r.

Uczniowie i sympatycy Koła Historycznego wraz z Panem Przemysławem Szloskiem uczestniczyli w warsztatach filmowych w Gdyńskim Centrum Filmowym. Mieli oni okazję zwiedzić budynek GCF oraz wziąć udział w zajęciach dotyczących zdjęć filmowych i kina festiwalowego. Dzięki władzom miejskim zajęcia były bezpłatne.

Dziękujemy!