Skład Rady Rodziców


PRZEWODNICZĄCY RR – PAN ARTUR KAMIŃSKI
ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO RR:
- PANI ELWIRA BRODNICKA
- PANI AGNIESZKA LIS
SEKRETARZ RR – PANI ANNA CHEŁMOWSKA
SKARBNIK RR – PANI MAŁGORZATA LUCEWICZ

CZŁONKOWIE RR:
PANI ANNA BALCER
PAN MARCIN CHIROWSKI
PANI MARTA DRYWA
PANI KAROLINA PODOLSKA
PANI MONIKA KUCZYŃSKA-GĄSIOR
PANI JUSTYNA BUDZIŃSKA
PANI JULITA ŚCIESIŃSKA
PANI ANNA STANKIEWICZ-OSTASZEWSKA
PANI MAGDALENA ŻARNECKA
PANI ANNA BARTCZAK
PANI EWA KRZEMIŃSKA-ZASUWIK
PANI ALDONA KAŁUŻA
PANI BOŻENA MIELNICZUK