Skargi i wnioski

Przyjmuje wicedyrektor szkoły mgr Paweł Wójcik
w piątek w godz.: 1500 - 1700 (gabinet nr 22)