Skargi i wnioski

przyjmuje wicedyrektor szkoły mgr Paweł Wójcik
w środy w godz.: 1600 - 1700 (gabinet nr 22)