Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Szkoły Podstawowej nr 13

im. Lucjana Cylkowskiego w Gdyni

Rok szkolny 2018/2019


ZARZĄD SU
Sekcja organizacyjno - porządkowa
Sekcja wolontariatu
Sekcja kulturalno - rozrywkowa
Sekcja dekoracyjna

Przewodniczący:

W-ce przewodnicząca: 


W-ce przewodniczący: 


Skarbnik: 


Sekretarz: 

Przewodnicząca:


Przewodnicząca:


Przewodnicząca:


Przewodnicząca:


Opiekunowie SU: 

  • pani mgr Joanna Bulska - jbulska@sp13.edu.gdynia.pl
  • pani mgr Joanna Burzawa
  • pani mgr Magdalena Formella-Rusek
  • pan mgr Przemysław Szlosek