Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Szkoły Podstawowej nr 13

im. Lucjana Cylkowskiego w Gdyni

Rok szkolny 2019/2020


       ZARZĄD SU                               
Sekcja organizacyjno  -porządkowa
Sekcja      wolontariatu       
Sekcja kulturalno  -rozrywkowa
Sekcja           dekoracyjna             

Przewodnicząca:


W-ce przewodniczący: Skarbnik:


Sekretarz: 

Przewodnicząca:
Przewodnicząca:
Przewodnicząca: 


Przewodnicząca: 


Opiekunowie SU: 

  • pani mgr Joanna Bulska - jbulska@sp13.edu.gdynia.pl
  • pani mgr Joanna Burzawa
  • pani mgr Magdalena Formella-Rusek
  • pan mgr Przemysław Szlosek