Rada Rodziców

2019/2020

Skład Rady Rodziców                                                  


Rada Rodziców SP 13 prosi o wpłaty na rzecz naszych dzieci. 1% podatku można przekazać, wpisując w zeznaniu rocznym KRS 0000268115.  Działamy w porozumieniu z Fundacją "Rodzice Razem".