Rada Rodziców

2018/2019


KlasaNazwisko i imięFunkcja
OP
Jabłońska Edyta
Członek Rady Rodziców

1A

1B

Drywa Marta

Żarnecka Magdalena

Członek Rady Rodziców

Członek Rady Rodziców

2A

2B

Podolska Karolina

Suchoń Małgorzata

Członek Rady Rodziców

Zastępca Przewodniczącej

3A

3B

Sikora Ewa

Budzińska Justyna

Członek Rady Rodziców

Członek Rady Rodziców

4A

4B

4C

Chełmowska Anna

Ściesińska Julita

Brodnicka Elwira

Członek Rady Rodziców

Członek Rady Rodziców

Członek Rady Rodziców

5A

5B

5C

Stankiewicz-Ostaszewska Anna

Pawluć-Halecka Joanna

Dębicka Wioleta

Skarbnik Rady Rodziców

Sekretarz Rady Rodziców

Członek Rady Rodziców

6A

6B

Krzemińska-Zasuwik Ewa

Leuta Andrzej

Zastępca Przewodniczącej

Członek Rady Rodziców

7A

7B

Mielniczuk Bożena 

Szymański Witold

Członek Rady Rodziców

Członek Rady Rodziców

8A

8B

Kamiński Artur

Śledź-Szczepaniak Anita

Członek Rady Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców