Rada rodziców

2017/2018


Przedstawiciel klasy
 Nazwisko i imię
Funkcja
OP
p. ŻARNECKA MAGDALENA
Członek RR
1a
p. PODOLSKA KAROLINA
Członek RR
1b

2a
p. SIKORA PAWEŁ
Członek RR
2b
p. GUDALEWICZ MACIEJ
SEKRETARZ RR
3ap. CHEŁMOWSKA ANNA
Członek RR
3bp. PIETROWSKI PIOTR
Członek RR
3cp. BRODNICKA ELWIRA
Członek RR
4ap. STANKIEWICZ-OSTASZEWSKA ANNA
PRZEWODNICZĄCA RR
4bp. PAWLUĆ-HALECKA JOANNA
Członek RR
4cp. ACHCIŃSKA DOROTA
Członek RR
5ap. KRZEMIŃSKA-ZASUWIK EWA
PRZEWODNICZĄCA RR
5bp. SMĘTEK MALWINA
Członek RR
6ap. KOPYSIEWICZ IRENA
Z-CA PRZEW. RR
6bp. SZYMAŃSKI WITOLD
SKARBNIK RR
7ap. KUCNER PATRYCJA
Członek RR
7bp. ŚLEDŹ - SZCZEPANIAK ANITA
Członek RR