Planowane wycieczki

2019/2020


Klasa Cel wycieczki
Odpowiedzialni
Termin

Oddział przedszkolny

1a, 1b


2a, 2b


3a, 3b


4a, 4b  


5a,  5b,  5c


6a, 6b, 6c


7a, 7b


8a, 8b