Planowane wycieczki

2017/2018


Klasa Cel wycieczki
Odpowiedzialni
Termin
Oddział przedszkolny „Porozrabiaj z Minionkami – Warzenko – zajęcia integracyjne. p. K. Jędrzejczyk 5.06.2018
1A 1B „Porozrabiaj z Minionkami – Warzenko – zajęcia integracyjne. p. A. Bielińska
p. S. Rumińska
5.06.2018
2A 2B Park Edukacyjny ZOO egzotyczne - Tuchlino p. B. Kulik
p. D. Frąszczak
8.06.2018
3A 3B 3C Zielona Szkoła – Mausz (2 dni) p. M. Kur
p. K. Molis
p. I. Fryca
p.J. Frączyk
29-30.05.2018
4A 4B 4C 1. Malbork (1dzień)
2. Frombork (1dzień)
p.M.Andryskowska
p. P. Szlosek
p. M. Gapińska
17.04.2018
kwiecień 2018
6A 6B + 5A Warszawa (2 dni) p. I. Szumigalska
p. A. Borzym
p. M. Jarzembińska
p. A. Waśko
7-8.05.2018
5B 7A + 7B Warmia (2 dni) p. A. Pawlicka
p. J. Burzawa
p. A. Barżykowska
14-15.05.2018