Ogłoszenie

UWAGA! Uczniowie wykonujący prace na I Szkolny konkurs techniczny „MORSKI PROJEKT 3D”

 W związku z obecną sytuacją przedłużam termin wykonania prac do 17 kwietnia 2020 r. Następnie pracę konkursową należy dostarczyć do sekretariatu szkoły (po powrocie do szkoły). Zachęcam do udziału w konkursie. Nagrody i dobre oceny za pracę dodatkową czekają. Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie podany po powrocie do szkoły.

W imieniu organizatorów: Jolanta Matulewicz


Regulamin konkursu