Ogłoszenie

Od 25 marca lekcje prowadzone są zgodnie z obowiązującym Rozporządzenie MEN

dotyczącym kształcenia na odległość