Ogłoszenie

Strajk nauczycieli SP 13

Negocjacje związków zawodowych z rządem zakończyły się fiaskiem, w związku z czym nauczyciele SP 13 rozpoczęli strajk.