Ogłoszenie

Nauczanie na odległość, zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, konsultacje

Szanowni Państwo,

- od poniedziałku 25 maja:

  • odbywać się będą konsultacje dla uczniów klas 8 (wg harmonogramu)
  • dla uczniów klas 1-3 prowadzone będą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych ,

- od poniedziałku 1 czerwca rozpoczną się konsultacje dla uczniów klas 4-7 (wg harmonogramów zamieszczonych na dysku),

- od 16 do 18 czerwca przewidziano przeprowadzenie egzaminów dla ósmoklasistów.


Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z procedurą bezpiecznego pobytu w szkole w sytuacji epidemicznej oraz o stosowanie się do jej wymogów.


Harmonogram konsultacji:

Klasa 8 A

Klasa 8 B