Ogłoszenie

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk