Ogłoszenia

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,
w bieżącym roku szkolnym – ze względu na sytuację epidemiczną – zwrot podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej odbędzie się wg następującego harmonogramu:  

przypominamy, że

- 11 i 12  czerwca 2020 r. (czwartek - BOŻE CIAŁO i piątek) – są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, 

- 12 czerwca (piątek) – opiekę sprawuje świetlica w godz. 7.00 – 17.00,