Nasza szkoła

"Trzynastka" należy do najstarszych szkół gdyńskich. Usytuowana jest w Małym Kacku, który przez Stefana Żeromskiego został określony jako "cicha dolina", przez którą przepływa Kaczy strumień i gdzie słychać "daleki odgłos morza" [Stefan Żeromski, Wiatr od morza, Warszawa 1961, s. 108]. Choć od napisania tych słów minęło wiele lat, Mały Kack nadal jest zieloną i pełną uroku enklawą, a szkoła mocno wrosła w krajobraz dzielnicy. Nasza szkoła ma długie i dobre tradycje, przez ponad 70 lat swojego istnienia nawiązała przyjazne stosunki z lokalną społecznością.Do Szkoły Podstawowej Nr 13 uczęszcza 300 uczniów, których naucza grono 40 nauczycieli. W pracy wychowawczo–oświatowej kierujemy się wskazaniami naszego patrona, Lucjana Cylkowskiego, dla którego odwaga, patriotyzm, szacunek i tolerancja były celami nadrzędnymi.Oferujemy wysoką jakość kształcenia, indywidualne podejście do każdego ucznia, autorskie programy nauczania, bezpieczeństwo i profesjonalizm. Nasi uczniowie z powodzeniem biorą udział w konkursach na szczeblu szkoły, miasta i województwa. Od wielu lat wcielamy w życie ideę integracji, tzn. w mało licznych klasach obok dzieci zdrowych uczą się dzieci niepełnosprawne. Oddziały integracyjne istnieją na wszystkich poziomach kształcenia.


W naszej szkole uczeń:

  • rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,
  • osiąga wysokie wyniki nauczania,
  • już od klasy „OP” uczy się języka angielskiego,
  • uwrażliwia się na potrzeby i możliwości uczniów niepełnosprawnych,
  • czuje się zrozumiany, akceptowany i bezpieczny,
  • jest objęty opieką specjalistów tj. pedagoga szkolnego, logopedy, pielęgniarki, nauczycieli terapii pedagogicznej, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej,
  • zje smaczny obiad w stołówce szkolnej,
  • uczęszcza na basen w ramach zajęć wychowania fizycznego (kl. 4 - 6).