"MAŁE SKRZYDŁA, WYSOKIE LOTY- PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GDYNI"

GMINA MIASTA GDYNI REALIZUJE PROJEKT: „MAŁE SKRZYDŁA, WYSOKIE LOTY- PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GDYNI” DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH.

Celem projektu jest podniesienie skuteczności działań na rzecz rozwijania i kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, w tym indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.