Nasza podstawówka

    

Do Szkoły Podstawowej Nr 13 uczęszcza 300 uczniów, których naucza grono 40 nauczycieli. W pracy wychowawczo–oświatowej  kierujemy się wskazaniami naszego patrona, Lucjana Cylkowskiego, dla którego odwaga, patriotyzm, szacunek i tolerancja były celami nadrzędnymi.