Rada Rodziców 2017/2018

Przedstawiciel klasy Nazwisko i imię Funkcja
OP p. ŻARNECKA MAGDALENA Członek RR
1a p. PODOLSKA KAROLINA Członek RR
1b p. SUCHOŃ MAŁGORZATA Członek RR
2a p. SIKORA PAWEŁ Członek RR
2b p. GUDALEWICZ MACIEJ SEKRETARZ RR
3a p. CHEŁMOWSKA ANNA Członek RR
3b p. PIETROWSKI PIOTR Członek RR
3c p. BRODNICKA ELWIRA Członek RR
4a p. STANKIEWICZ-OSTASZEWSKA ANNA PRZEWODNICZˇCA RR
4b p. PAWLUĆ-HALECKA JOANNA Członek RR
4c p. ACHCIŃSKA DOROTA Członek RR
5a p. KRZEMIŃSKA-ZASUWIK EWA Członek RR
5b p. SMĘTEK MALWIAN Członek RR
6a p. KOPYSIEWICZ IRENA Z-CA PRZEW. RR
6b p. SZYMAŃSKI WITOLD SKARBNIK RR
7a p. KUCNER PATRYCJA Członek RR
7b p. ¦LED¬ - SZCZEPANIAK ANITA Członek RR
Regulamin wyboru Rady Rodziców
Regulamin Rady Rodziców