Lekarz stomatolog
Opiekę stomatologiczną nad uczniami naszej szkoły sprawuje Przychodnia ORŁOWO
Rejestracja telefoniczna:
058 664-88-97