¦wietlica

 
Ramowy rozkład dnia w roku szkolnym 2016/2017
Tygodniowe hasła pracy w roku szkolnym 2016/2017

Czynna: 0700 - 1700

To miejsce, gdzie uczniowie mog± ciekawie spędzić wolny czas oraz przy pomocy opiekunów odrobić zadan± pracę domow±.