Stołówka

Jadłospisy układa
Intendent ds. żywienia
Aleksandra Selka

Obiady wydawane są codziennie
w godz. 1130-1150 (klasy 1 - 3)
w godz. 1235-1255 (klasy 4 - 6)

Płatność w wyznaczone dni w sekretariacie szkoły.
W godz. 0900 - 1130

można wykupić obiad doraźny - 3,20 zł.
Istnieje możliwość dokonywania płatności przelewem.
Szkoła Podstawowa Nr 13
ul. Halicka, 81-506 Gdynia
BANK PKO BP
Nr konta: 30 1440 1026 0000 0000 1255 0022