Statut SP 13 w Gdyni
Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych
Program wychowawczo - profilaktyczny
Roczny plan pracy szkoły
Regulamin dyskotek
Zasady obowiązujące w kontaktach z rodzicami