Grono pedagogiczne 2017/2018

Nazwisko i imię Funkcja i nauczany przedmiot
P. Formella-Rusek Magdalena Nauczyciel religii
p. Frączyk Julita Nauczyciel wspomagający
p. Frąszczak Dorota Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i etyki
p. Fryca Iwona Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
p. Gajewska Bogumiła Nauczyciel świetlicy
p. Gajewska Jolanta Nauczyciel świetlicy
p. Gapińska Magdalena Nauczyciel języka angielskiego
p. Gniotyńska Marta Nauczyciel wspomagający w świetlicy
p. Gruchała Mariola Pedagog szkolny
p. Jankowska Barbara Nauczyciel języka angielskiego
p. Jarzembińska Magdalena Nauczyciel matematyki
p. Jędrzejczyk Katarzyna Nauczyciel oddziału przedszkolnego
p. Kamecka Anna Nauczyciel bibliotekarz
p. Kulik Beata Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej