Grono pedagogiczne 2017/2018

Nazwisko i imię Funkcja i nauczany przedmiot

p. Matulewicz Jolanta

Dyrektor szkoły, nauczyciel informatyki i techniki

p. Wójcik Paweł

Wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego
p. Aleksiak Dobrawa Nauczyciel języka angielskiego
p. Andryskowska Marta Nauczyciel matematyki, fizyki i chemii
p. Barżykowska Aneta Nauczyciel wspomagający
p. Bielińska Anna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania do życia w rodzinie
p. Bieżuńska Barbara Kierownik świetlicy
p. Borodiuk-Szumigalska Irena Nauczyciel przyrody, matematyki i geografii
p. Borzym Angelika Nauczyciel wspomagający
p. Bulska Joanna Nauczyciel wychowania fizycznego
p. Burzawa Joanna Nauczyciel języka polskiego
p. Cichosz Helena Nauczyciel ICIM i n-l w świetlicy
p. Czapiewska Hanna Nauczyciel świetlicy