Dyrekcja

Dyrektor szkoły mgr Jolanta Matulewicz

Dyrektor szkoły

mgr Jolanta Matulewicz

Przyjmuje rodziców:

poniedziałek 14:00 - 15:00

Wicedyrektor szkoły mgr Wójcik Paweł

Wicedyrektor szkoły

mgr Wójcik Paweł

Przyjmuje rodziców:

  wtorek 16:30 - 17:00