VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Pamięci Marii Trafalskiej