Międzyświetlicowy konkurs plastyczny "Najpiękniejszy kotylion"